Prihláška Ružinov (ZŠ Borodáčova)

Mám záujem prihlásiť svoje dieťa do tanečného krúžku v priestoroch ZŠ Borodáčova (Ružinov)

Tréningy: Pondelok, Streda – 16:00-17:00

Veková skupina: 6-8r.