Prihláška Ružinov (ZŠ Borodáčova)

Mám záujem prihlásiť svoje dieťa do tanečného krúžku v priestoroch ZŠ Borodáčova (Ružinov)

Tréningy: Utorok, Štvrtok – 16:00-17:00

Veková skupina: 9-12r.

*
*
*