Prihláška Karlova Ves (ZŠ Veternicová)

Mám záujem prihlásiť svoje dieťa do tanečného krúžku v priestoroch ZŠ Veternicová (Karlova Ves – Dlhé Diely)

Tréningy: Utorok, Štvrtok – 16:00-17:00

Veková skupina: 6-9r.