Tábory pre deti

Miesto konania: ZŠ Karloveská 61

  • Prvý termín: 17.7. – 21.7.
  • Druhý termín 7.8. – 11.8.

Bližšie informácie Vám poskytneme e-mailom alebo telefonicky, ak vyplníte a odošlete formulár nižšie: