MoveM príbeh

Krátka videoukážka nášho „ALL INCLUSIVE balíka“ pre našich malých členov zo ZŠ. Borodačová. Príbeh bol vytvorený z tanečnej lásky pani tréneriek a detskej úprimnej radosti čo nás pri natáčaní najviac potešilo.

Prezentuje náš all inclusive balík od vyzdvihnutia ratolesti z družiny až po tanečné umenie detičiek.